Corona-maatregelen


Praktijk voor Analytische Hypnotherapie


Levenslooppsychologie, Hypnotherapie, Jungiaans Analytische Therapie, Coaching


Caroline Jonkman, MSc   


Levenslooppsycholoog , Jungiaans Analytisch Therapeut, Hypnotherapeut

Maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van het Corona-virus


Update 18-05-2020:


Door de maatregelen rond het Coronavirus is de praktijk langere tijd dicht geweest.


Met wat kleine aanpassingen is het mogelijk om de richtlijnen het RIVM in de praktijk te handhaven. 


In de praktijk is het mogelijk om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Tevens zijn diverse zaken aangepast waardoor de hygiëne geoptimaliseerd is.

De afspraak gaat door als: 


1 - je in de afgelopen 24 uur geen (lichte) luchtwegklachten hebt gehad, zoals hoesten, keelpijn, loopneus, neusverkoudheid of benauwdheid

2 - je in de afgelopen 24 uur geen verhoging hoger dan 38 graden Celsius hebt gehad

3 - al je huisgenoten 24 uur geen last hebben gehad van koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheid en/of neusverkoudheid

4 - jij of je huisgenoten in de afgelopen twee weken niet positief getest bent geweest op Corona of dat je in aanraking bent geweest met een Coronapatiënt in de afgelopen twee weken.

5 - voor ouderen: indien u last heeft van verwardheid.


Indien één van de vijf situaties op is getreden, dan vraag ik je de afspraak af te zeggen, of door te laten gaan via het videobelprogramma Clickdoc. De 24 uur regel voor het afzeggen van afspraken komt hiermee te vervallen. Afzeggen is gedurende de periode dat deze maatregelen van kracht zijn volledig kostenloos


Uiteraard gelden bovenstaande regels ook voor mijzelf, ik zal de afspraak afzeggen als ikzelf of mijn huisgenoten last hebben van bovenstaande klachten. 


Naast deze maatregelen zijn er ook maatregelen mbt tot de hygiëne: 


- we begroeten elkaar zonder handen te schudden

- bij binnenkomst maak je gebruik van de handdesinfectiegel

- toiletbezoek vermijden. Indien dit niet anders gaat, zijn er middelen 

om de hygiëne te waarborgen aanwezig. 

- na afloop worden alle aanraakpunten in de praktijk gedesinfecteerd

- er is geen wachtruimte, bij aankomst is de deur open en kun je naar binnen komen. 

- de ruimte wordt zoveel mogelijk geventileerd