De therapie


Praktijk voor Analytische Hypnotherapie


Levenslooppsychologie, Hypnotherapie, Jungiaans Analytische Therapie, Coaching


Caroline Jonkman, MSc   


Levenslooppsycholoog , Jungiaans Analytisch Therapeut, Hypnotherapeut


Analytische hypnotherapie is een therapievorm die de diepere, onbewuste betekenis van je probleem onderzoekt. Wat maakt dat je niet kunt reageren zoals je wilt? Waar worstel je mee? Hoe komt het dat er zomaar gevoelens naar boven komen die je niet kunt plaatsen? Waar liggen de oorzaken van je probleem? Met deze therapievorm kun je hier zicht op krijgen. Door te onderzoeken wat er onbewust speelt geef je jezelf de gelegenheid oude pijn en wonden te helen en op te ruimen. Je kunt de diepere betekenis van je problemen ontdekken. Zo komt er steeds meer ruimte om te beleven hoe je nu eigenlijk zelf graag je leven wilt invullen en te worden wie je in essentie bent.Technieken


Om het onbewuste in beeld te brengen maak ik gebruik van verschillende technieken. Eén daarvan is hypnose. In therapie is hypnose bedoeld om je te laten concentreren op je gevoelens en ervaringen. Het is te vergelijken met het lezen van een boek of het kijken van een film waar je helemaal in op gaat. Deze diepe concentratie noem je een trance. De trance helpt om bewust te worden van de onbewuste kant van jouw psyche. Hypnose tovert geen symptomen weg, maar het helpt je om bewust te worden van je onbewuste drijfveren en gedrag. Andere technieken die ik toepas om het onbewuste in beeld te brengen zijn: gesprekstherapie, visualisaties, droomanalyse, tekenanalyse, systemisch werk, regressie en ontspanningstechnieken. Zo ontstaat een brede therapievorm waarin cognitieve en inzichtgevende technieken elkaar afwisselen.


Vanuit mijn rustige en warme houding nodig ik je uit om je diepere zelf te doorgronden, en jezelf te (her)ontdekken. Ik help je de oorzaken van je problemen te accepteren en er op een andere wijze mee om te gaan. Samen gaan we op zoek naar hoe jij graag je leven wilt invullen vanuit je eigen kracht.


Werkwijze


Ik begin de therapie met een intake-fase. Deze fase dient onder meer als kennismaking. Het is heel belangrijk dat je het gevoel hebt dat we goed met elkaar kunnen werken. Tijdens het intake-gesprek gaan we uitgebreid in op je vraag of probleem, wat zijn de achtergronden hiervan? Welke patronen zijn er ontstaan? Hoe heb je gehandeld en waarom? Wat speelde er?


In therapie onderzoek je dit verder en dieper. Wat wil het probleem je vertellen? Hoe kun je je binnen- en buitenwereld met elkaar in overeenstemming brengen? Wat voor zin wil jij aan je leven geven?


Tijdens het intake-gesprek kijken we welke frequentie van sessies het best passend is, Na verloop van tijd worden de sessies geleidelijk afgebouwd. Tussen de sessies door geef ik vaak opdrachten mee om thuis uit te voeren.